Produktion

Gjutningsförfarandet går till på följande vis:
1. Smältning
Råvaror, i form av skrot och legeringsämnen smälts i en induktionsugn, med en maximal smältvikt på omkring 850 kg
per smälta. Innan gjutningen genomförs tas prov ut från
varje smälta för analys av den kemiska sammansättningen
i gjuteriets egen spektrometer Härigenom säkerställs att det
gjutna materialet överensstämmer med föreskriven standard
och kundernas beställningar.

2. Sandning av kokillerna
Under tiden massan uppvärms förbereds uppsättning
och sandning av kokillerna.

3. Smältan
Smältan tappas upp i skänkar för transport till kokillen.

4. Provstav
För varje smälta tas en provstav som skickas vidare
för provdragning och tester. På så sätt kontrolleras
att materialet håller de hållfasthetsparametrar som
gäller för den standard det följer.

5. Kokillmaskin
Smältan hälls ned i den roterande kokillen via en tratt
och ett hål i gavelns centrum. Tack vare kokillens rotation
pressas smältan ut mot kokillväggen och ett rör bildas.

6. Rotation
Under hela stelningsförfarandet roterar kokillen med en
sådan hastighet att ett tryck om 70 till 100 G  uppstår mot kokillväggen. Härigenom erhålls ett kompakt gjutstål,
fritt från porer och andra inneslutningen

Bearbetning
Efterbearbetningen sker i moderna och ändamålsenliga lokaler och maskiner. Vi har stora och små maskiner, med vår breda maskinpark kan vi alltid välja en effektiv lösning för att på bästa sätt bearbeta effektivt och rationellt. Vi  grovbearbetar och eller färdigbearbetar komponenter enligt kundens önskemål. Vår maskinpark består till stor del av programmerbara maskiner och vi ställer hela vår CNC-kompetens till ditt
förfogande.

Bildspel om vår process.

Laholm Stål AB