Kontaktpersoner

Ägare
Nils Jensen
Direkttelefon: 0430-736 01
E-post: nj@laholmstal.se

VD, Marknad
Ola Kaad
Direkttelefon: 0430-736 07
E-post:  ok@laholmstal.se

Produktion, Planering, Order & Inköp
Lena Bengtsson
Direkttelefon: 0430-736 31
E-post:  lb@laholmstal.se

Ekonomi & Fakturering
Irene Johansson
Direkttelefon: 0430-736 09
E-post: ij@laholmstal.se

Försäljning, Teknik, Kvalitet, Certifikathantering och Projekt

Thomas Gustavsson
Direkttelefon: 0430-736 15
E-post:  tg@laholmstal.se

Produktion Gjuteriet
Jonas Nilsson
Direkttelefon: 0430-736 27
E-post: jn@laholmstal.se

Produktion Verkstad
Jan-Olof  Andersson
Direkttelefon: 0430-736 08
E-post: joa@laholmstal.se