Kvalitet/miljö

 

Kvalitetspolicy, ett modernt miljötänkande.
Laholm Stål AB har kunden i fokus. Vi skall uppfylla kundens krav på servicenivå och bemötande.

Läs gärna vår policy nedan.

 

Certifikat
Företaget är certifierat enligt följande
- ISO 9001:2015
- Steel Casting enligt DNV Class Pt.2
- PED 2014/68/EU.Annex 1. Chapter 4.3
- NORSOK M-650 för Superduplex

Vi samarbetar även med:
DNV-GL
ABS
Bureau Veritas
Lloyds Register
KIWA
SweCast
Exova Materials Technology

Miljöpolicy
Laholm Stål AB:s produktion samt hantering av kemikalier och avfall kopplade till denna ska kännetecknas av ett hänsynstagande gentemot den miljö vari företaget verkar. Som företag med kopplingar till återvinningsindustrin och som leverantör till verksamheter vars affärsidé bygger på  en god miljö är det av vikt att företaget låter miljön ha en betydande påverkan på den dagliga verksamheten.

mp168