Företaget

Företaget
Laholm Stål AB startades av Nils Jensen 1963. Affärsidén var då som
nu att gjuta rostfria ämnesrör åt tillverkningsindustrin, såsom papper-,
cellulosa-, varv-, offshore-, kemikalie-, livsmedel- och gruvindustrin.
Idag omsätter företaget runt 40 miljoner kronor och har 22 anställda.

Byggnad

Våra ambitioner
Följande värderingar styr vårt företag när vi planerar, samverkar med våra
kunder och leverantörer och fattar beslut såväl internt som externt.
1)  Kvalitet
2 ) Flexibilitet
3 ) Kostnadseffektivitet
4 ) Tillväxt

Företagspresentation

Laholm Stål AB