Centrifugalgjutna ämnesrör i rostfria stållegeringar med högsta kvalitet och med bearbetningskapacitet
Vi producerar enbart högkvalitativa centrifugalgjutna rör i rostfria, syrafasta och högtemperaturs stållegeringar. Vi kan vara mycket flexibla och kan erbjuda ett brett spektrum av legeringar från vanligt rostfritt till mer udda och sällan producerade legeringar.
Centrifugalgjutning
Vi har moderna egna bearbetningsmöjligheter och kan horisontellt och vertikalt svarva och fräsa rör upp till Ø2 meter och med längd upp till 4 meter. Vi kan bearbeta din produkt noggrant och effektivt till dess slutdimensioner varje gång.
Skärande bearbetning
Vår affärsidé är att förse industrin med både halvfärdiga och färdiga produkter baserade på våra centrifugalt gjutna rör i rostfritt, syra- och värmebeständigt stål. Typiska industrier som använder våra produkter är: papper och cellulosa, olja och gas, livsmedel, process, vattenkraft, gruvdrift, marint och additiv tillverkning.
Affärsområden
Företaget
Laholm Stål AB grundades 1963 av Nils Jensen. Affärsidén var då och är nu att producera centrifugalt gjutna rör för processindustrin, t.ex. massa- och pappersindustri, sjöfart, offshore, kemisk industri, livsmedels- och gruvindustrin. För närvarande har företaget en årlig omsättning omkring 30 miljoner SEK och 17 anställda.
Följande värden styr vårt företag när det gäller planering, samarbete med våra kunder och leverantörer och att fatta beslut, både externa och interna.
Kvallitet
Flexibilitet
Kostnadseffektivitet
Tillväxt
Produkter
Ämnesrör och färdigbearbetade komponenter
Vi producerar enbart högkvalitativa centrifugalgjutna rör i rostfria, syrafasta och högtemperaturs stållegeringar. Vi kan vara mycket flexibla och kan erbjuda ett brett spektrum av legeringar från vanligt rostfritt till mer udda och sällan producerade legeringar. stainless to more odd and seldom produced alloys.
Produktion
Kvallitetspolicy
Laholm Stål AB’s mål är att hålla en sådan kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss.

För att uppnå detta ska Laholm Stål AB:

- Ha kunden i fokus. Vi skall uppfylla kundens krav och förväntningar på kvalitet, servicenivå och bemötande.

- Ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster genom utveckling och utbildning.

- Främja en kultur av ständiga förbättringar i vår verksamhet.
Miljöpolicy
Laholm Stål AB:s mål är att hålla en sådan miljö att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss. Samtidigt arbetar vi för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta ska Laholm Stål AB:

- Se lagar och förordningar som berör miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöområdet som lägsta kravnivå.

- Miljö- och Arbetsmiljöfrågor skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet.

- Arbeta för resurshushållning och för att minska verksamhetens miljöbelastning.

- Förebygga ohälsa, olycksfall och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Kvalitet
Företaget är certifierat enligt nedan:
ISO 9001:2015
Steel casting according to DNV Class Pt.2
PED 2014/68/EU.Annex 1. Chapter 4.3
NORSOK M-650 for Superduplex
Om oss
Kontaktinformation

Företagsadress:

Box 60 312 21 Laholm, Sweden

Bessöksaddress:

Industrigatan 9

 

Org. nummer:

556204-8800 01

 

SNI-kod:

24520 – Stålgjuteri

Phone
+46 430-736 00
Fax
E-mail
info@laholmstal.se
Internet
https://www.laholmstal.se
EN SE