Centrifugalgjutning

Vi producerar enbart högkvalitativa centrifugalgjutna rör i rostfria, syrafasta och högtemperaturs stållegeringar. Vi kan vara mycket flexibla och kan erbjuda ett brett spektrum av legeringar från vanligt rostfritt till mer udda och sällan producerade legeringar.


Skärande bearbetning

Vi har moderna egna bearbetningsmöjligheter och kan horisontellt och vertikalt svarva och fräsa rör upp till Ø2 meter och med längd upp till 4 meter. Vi kan bearbeta din produkt noggrant och effektivt till dess slutdimensioner varje gång.


Affärsområden

Vår affärsidé är att förse industrin med både halvfärdiga och färdiga produkter baserade på våra centrifugalt gjutna rör i rostfritt, syra- och värmebeständigt stål. Typiska industrier som använder våra produkter är: papper och cellulosa, olja och gas, livsmedel, process, vattenkraft, gruvdrift, marint och additiv tillverkning.

Företaget

Laholm Stål AB grundades 1963 av Nils Jensen. Affärsidén var då och är nu att producera centrifugalt gjutna ämnesrör för processindustrin, massa- och pappersindustri, marin- och offshoreindustri, kemisk industri samt livsmedels- och gruvindustrin. För närvarande har företaget en årlig omsättning omkring 30 miljoner SEK och 17 anställda.

  • Kvalitet
  • Tillväxt
  • Flexibilitet
  • Kostnadseffektivitet

Telefon: 

+46 430-736 00

E-post-

info@laholmstal.se

Postadress: 

Box 60, 312 21 Laholm


Besöksadress:

Industrigatan 9, 312 34 Laholm