Välkommen till

Laholm Stål

stålrör, ämnesrör, centrifugalgjutning

CENTRIFUGALGJUTNING

Vi producerar enbart högkvalitativa centrifugalgjutna rör i rostfria, syrafasta och högtemperaturs stållegeringar. Vi kan vara mycket flexibla och kan erbjuda ett brett spektrum av legeringar från vanligt rostfritt till mer udda och sällan producerade legeringar.

SKÄRANDE BEARBETNING & FÄRDIGBEARBETADE PRODUKTER

Vi har moderna bearbetningsmöjligheter för rör upp till Ø2 meter och 4 meter i längd, och vi kan garantera noggrannhet och effektivitet. Vår affärsidé är att leverera halvfärdiga och färdiga produkter baserade på våra centrifugalt gjutna rör i rostfritt stål. Våra produkter används i industrisektorer som papper, olja, livsmedel, vattenkraft, gruvdrift, marint och additiv tillverkning.

Handelsprodukter

Vi har lång erfarenhet av precisionssmide och gjutning i rostfria material. Metoden lämpar sig väl för detaljer upp till 60 kg/st och korta till medelstora serier för detaljer med komplex geometri och höga krav på ytfinhet. Gjutmetoden minimerar behovet av efterföljande bearbetning och verktygskostnaden är låg jämfört med andra gjutmetoder. Utöver detta erbjuder vi även smidda/valsade ringar och friformssmide för att möta kundens specifika behov och önskemål.

Affärsområden

Vår affärsidé är att förse industrin med både halvfärdiga och färdiga produkter baserade på våra centrifugalt gjutna rör i rostfritt, syra- och värmebeständigt stål. Typiska industrier som använder våra produkter är: papper och cellulosa, olja och gas, livsmedel, process, vattenkraft, gruvdrift, marint och additiv tillverkning.

Vill du veta mer?

Rulla till toppen