Följande värden styr vårt företag när det gäller planering, samarbete med våra kunder, leverantörer och att fatta beslut, både interna och externa

Laholm Stål AB’s mål är att hålla en sådan kvalitetsnivå att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss.

För att uppnå detta ska Laholm Stål AB:

Kunden i fokus
  • Ha kunden i fokus. Vi skall uppfylla kundens krav och förväntningar på kvalitet, servicenivå och bemötande.


Miljö
  • Se lagar och förordningar som berör miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöområdet som lägsta kravnivå.
  • Miljö- och Arbetsmiljöfrågor skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet.
  • Arbeta för resurshushållning och för att minska verksamhetens miljöbelastning.
  • Förebygga ohälsa, olycksfall och uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Kvalitet
  • Ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster genom utveckling och utbildning.
  • Främja en kultur av ständiga förbättringar i vår verksamhet.Laholm Stål AB:s mål är att hålla en sådan miljö att den utgör en väsentlig anledning till köp av gjutgods hos oss. Samtidigt arbetar vi för att bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö och en positiv, långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Telefon: 

+46 430-736 00

E-post-

info@laholmstal.se

Postadress: 

Box 60, 312 21 Laholm


Besöksadress:

Industrigatan 9, 312 34 Laholm